tel. +48 784-371-632

Oferta

Przedszkole Piastów to:

• Najwyższe standardy edukacyjne i najwyższe standardy bezpieczeństwa.
• Nowoczesne, kolorowe przestronne wnętrza dostosowanie do zabawy i nauki.
• Pełna oferta edukacyjna i zajęcia dodatkowe, oraz pełne w wyżywienie w jednej stałej cenie.
• Karta pracy dziecka bez konieczności zakupu podręczników.
• Miejsce otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 19.00, a w soboty od 08.00 do 14.00.
• Nauka i zabawa z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych.
• Najlepsza lokalizacja w mieście.

Tylko u nas zestaw dodatkowych korzyści w postaci darmowego parkingu na terenie Galerii Piastów.

Standardowo mamy do zaoferowania komplet
zajęć dla najmłodszych:

• Język angielski, 2 x w tygodniu,
• Gimnastyka korekcyjna, 2 x w tygodniu,
• Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, 2 x w tygodniu,
• Spotkania z bajką relaksacyjną i terapeutyczną, 1 x w miesiącu

UWAGA!  Wyłącznie w naszym przedszkolu podczas zajęć umuzykalniających, wykorzystywane są całościowo innowacyjne metody pracy do których należą:
• Metoda Marii i Alfreda Kniessów – ruch w rytmie z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów gimnastycznych,
• Metoda C.Orffa – rozbudzenie w dziecku zainteresowań i zamiłowania do muzyki, poprzez jej tworzenie i improwizacje, a nie przez jej bierne odtwarzanie.
• Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii • Strauss – metoda ta  bliska jest idei C. Orffa – dziecięca aktywność, taneczna i instrumentalna ruchowa na kanwie muzyki klasycznej.
• Metoda Zoltana Koday’a – podstawą tej metody jest śpiew własny dziecka z ćwiczeniami kształcącymi słuch i głos.
• Technika „Klanzy” – rozwój dziecka w atmosferze wzajemnej współpracy, która ujawnia potencjał grupy rówieśniczej.

Tylko u nas:

• Jako jedyne przedszkole kierujemy się zasadą otwartych drzwi, co oznacza, że rodzic może w dowolnym momencie przyjść i zobaczyć jak bawi się i pracuje jego dziecko.
• Wyłącznie w naszym przedszkolu zajęcia korekcyjne, ruchowe, umuzykalniające odbywają się w nowoczesnej sali fitness.
• Tylko przedszkole „Piastów” oferuje dzieciom naukę języka angielskiego prowadzoną na podstawie autorskiego programu opracowanego przez firmę „Par-Ola”  – zajęcia prowadzone przez Panią Aleksandrę Kwaśny
• Jako jedyne przedszkole oferujemy dzieciom utrwalanie umiejętności językowych w ramach cyklicznych zajęć teatralnych w języku angielskim
• Tylko nasze przedszkole oferuje rodzicom aktywny, cykliczny udział w warsztatowych zajęciach, aby jeszcze bardziej stymulować rozwój najmłodszych.

 

Dodatkowo:

Realizujemy Podstawę Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Jest to jednoznaczne z tym, iż przygotowujemy dzieci 5-letnie do podjęcia obowiązku szkolnego.

Realizujemy programy:

„Ku dziecku” – program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z dziećmi w  wieku przedszkolnym nagrodzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – autorzy: Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska.
„Dziecięca matematyka” – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych – autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, wydawnictwo WSiP.
„Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”, autorzy Barbara Czekańska, Izabella Lipińska – Nr dopuszczenia DOKS-5002-49/07

PLUS CENA
585 złotych