+48 784-371-632
Banner Przedszkole Piastów Mały - dwójka dzieci

Tutaj prezentujemy nagrody i puchary za zajęcie poczesnych miejsc, w konkursach: plastycznych, muzycznych , ekologicznych, konkursach „Małych form teatralnych”, podziękowania z udział w projektach „Mali aktorzy dla ekologii”. Dwukrotnie uzyskaliśmy na nagrodę, za najbardziej aktywne przedszkole.

Bierzemy udział w akcjach organizowanych przez instytucje lokalne i ogólnopolskie:

Hospicjum dla dzieci
Akademia Aqafresch
Mały Miś w świecie wielkiej literatury
Cała Polska czyta dzieciom
Kubusiowi Przyjaciele Natury
„Mamo, tato wolę wodę”
Chrońmy dzieci przed krzywdzeniem
Góra Grosza

Realizujemy program autorski „Cyfrowa sztuka”. W wyniku ewaluacji problemowej zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uzyskaliśmy pozytywną ocenę pracy obszarach: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. 

Kameleon Przedszkole Piastów

Poznaj naszą ofertę


Dowiedz się więcej

Nasze Osiągnięcia

Sprawdź nasze dotychczasowe nagrody


Dowiedz się więcej
Koala Przedszkole Piastów