tel. +48 784-371-632

Międzynarodowy konkurs plastyczny

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w Międzynarodowym konkursie plastycznym pt.: „MAMA, TATA I JA”, organizowanym przez Międzynarodową Fundację Kultury, Sztuki i nauki IFCAS.

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku od 3 do 7 lat, bez względu na kraj zamieszkania daje możliwość zarówno uczestnikom jak i ich wychowawcom i placówkom oświatowym uczestnictwa w największym na świecie tego typu wydarzeniu artystycznym. Nawiązanie przyjaźni, kontaktów z innymi organizacjami i placówkami stanie się bezcennym kapitałem na przyszłość niezależnie od zdobytych, cennych nagród, czego wszystkim Uczestnikom, wychowawcom i placówkom oświatowym życzy Fundacja IFCAS.

Do wykonania prac konkursowych wykorzystane zostaną różnorodne techniki plastyczne, wybrane samodzielnie przez dzieci.

O organizatorze

 

International Foundation for Culture, Art and Science

Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki IFCAS została założona z myślą o działalności w sferze szeroko pojętej współpracy kulturalnej i artystycznej bez względu na przynależność narodowościową, etniczną i wyznaniową jej twórców i propagatorów Będąc wiernymi tym ideałom, Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki, przyczynia się do rozwijania dialogu w duchu tolerancji i poszanowania różnorodności kulturalnej, religijnej i światopoglądowej tak w wymiarze międzynarodowym jak na szczeblu lokalnym. Wyrażamy głębokie przekonanie, że poprzez nasze działania ukierunkowane na wzajemne poznanie, zrozumienie i akceptację przyczynimy się do wzajemnego poznania w duchu tolerancji i zrozumienia, do integracji środowisk i poprawy relacji pomiędzy społeczeństwami.