tel. +48 784-371-632

Akcja Góra Grosza

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym Przedszkole Piastów bierze udział w XVI już edycji programu „Góra grosza”. Edycja odbędzie się w dniach od 24 listopada do 4 grudnia 2015r. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom. Akcja „Góra Grosza” polega na zbieraniu monet 1, 2 i 5 groszowych. „Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Towarzystwo czerpie inspiracje z korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów”.