tel. +48 784-371-632

Zabawa w życiu dziecka

Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa Forma., ta jest warunkiem prawidłowego rozwoju. W trakcie zabawy dziecko przebywa w innej rzeczywistości, w której spontanicznie wyraża swoje uczucia, pragnienia. Zabawa daje dziecku poczucie sprawstwa, samodzielnie podejmuje decyzje i samodzielnie działa. Zadaniem nauczycieli i rodziców jest wspomaganie dziecka , w tym zakresie, a także zapewnienie mu odpowiednich warunków.

 

Podział zabaw:

 

Zabawy konstrukcyjne:

Jak sama nazwa wskazuje polegają na konstruowaniu, budowaniu z różnorodnego materiału: z klocków, piasku, kartonu itp. Zabawy te mają wpływ na: rozwój umiejętności procesów analizy i syntezy. Uczą planowania przestrzeni, projektowania, doskonalą procesy poznawcze.

 

Zabawy tematyczne:

Wysnute z treści: bajek, opowiadań, fragmentów otaczającej dziecko rzeczywistości. W czasie ich trwania dzieci podejmują wymyślone role  społeczne. Zabawy te mają wpływ na doskonalenie aparatu mowy, wzbogacają słownictwo dziecka, uczą współdziałania w grupie rówieśniczej i jednocześnie kształtują prawidłowe postawy społeczne, a tym samym wpływają na doskonalenie emocji, które stają się współmierne do wywołujących je bodźców.

 

Zabawy ruchowe:

Jest, to niezwykle ważny rodzaj zabaw. Można je podzielić na kilka rodzajów: ze względu na te, które mają prawidła, lub takie, które dzieci podejmują samorzutnie i same ustalają reguły. Oczywistym i bezsprzecznym jest fakt, że zabawy tego rodzaju mają przede wszystkim wpływ na rozwój fizyczny dziecka, na rozwój koordynacji ruchowej, pamięci, uwagi i orientacji przestrzennej.

 

Zabawy dydaktyczne:

Jak sama nazwa wskazuje są, to zabawy „nauczające”, które mają na celu osiągnięcie konkretnego efektu np. nauka gry w domino. Zabawy i gry dydaktyczne rozwijają nie tylko procesy poznawcze jakimi są: pamięć, myślenie. Uczą również zachowania określonych reguł, wzbogacają mowę poprawną pod względami: fleksyjnymi, składniowymi.

 

Podany powyżej podział zabaw nie oddaje w pełni: form, środków i ich rodzajów jest jedynie, uproszczonym sposobem ich klasyfikacji.

 

Zabawka – zabawką dla dziecka może być wszystko. Skakanka może być wężem, wiaderko kaskiem, kawałek tektury lub papieru pięknym wachlarzem. Ogólnie można podzielić zabawki na tzw. gotowe lub wymyślone, przy czym zabawki gotowe, mogą w trakcie aktywności jaką jest zabawa stać się w ręku dziecka zupełnie innym przedmiotem. Ważne jest aby zabawka była: bezpieczna, pełniła rolę edukacyjną, sprawiała dziecku radość i przyczyniała się do jego rozwoju. Odpowiednio dobrana zabawka wpływa na podejmowanie przez dziecko aktywności, pozwala na poznawanie otoczenia.