tel. +48 784-371-632

Tablica Interaktywna w naszym przedszkolu

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji , w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną.

Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.

Tablica interaktywna wykorzystywana jest podczas zajęć dydaktycznych, które odbywają się w placówce planowo i zgodnie z rocznym i miesięcznymi planami pracy. Tablica interaktywna dysponuje funkcjami, których nie posiadają żadne inne środki. Jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafo – motorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych. Tablica interaktywna posiada wiele zalet, spośród, których można wymienić:

– możliwość obserwacji, analizy i syntezy zjawisk, obiektów, w tym także niedostępnych w bezpośredniej percepcji, czyli mikoroskopowych i co jest szczególnie istotne jest, to dostrzegalne i wdziane przez wszystkich uczestników zajęć jednocześnie,

– wzbogacanie prowadzonej aktualnie prezentacji o nowe elementy, które powodują wzrost zainteresowania zajęciami,

– doskonalsze wykorzystanie wszystkich programów multimedialnych, materiałów dydaktycznych poprzez zastosowanie możliwości wykonywania notatek na tzw. stop-klatkach i zapisywanie ich w formie elektronicznej,

– możliwość prowadzenia zajęć badawczych, eksperymentów z jednoczesnym wnioskowaniem i zapisywaniem tychże wniosków w formie dostępnej dla dzieci, a także w sposób przez nie ustalony, za pomocą notatek graficznych,

– intuicyjność i łatwość obsługi przez dzieci, które podczas manipulowania ikonami z paska zadań same decydują w jaki sposób wykorzystać możliwości urządzenia.

Tablica interaktywna współpracuje z komputerem i i z wysokiej klasy krótkoogniskowym projektorem multimedialnym. Projektor ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne nie stwarza najmniejszego zagrożenia dla narządów wzroku. Sama tablica działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą: pisaka lub dotyku. Jego najbardziej istotną cechą jest pełna interreakcja z dzieckiem. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe.

Metodą wychowania i nauczania w wieku przedszkolnym jest zabawa – praca z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę , gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki.

Biorąc pod uwagę wymagania technologiczne należy również powiedzieć, że posługując się pisakami, palcem na dotykowym ekranie, dzieci zyskują większą sprawność manualną, bardziej koncentrują uwagę i doskonalą umiejętności percepcyjno-motoryczne, poprzez widzenie tego co powstaje na ekranie – jest to podyktowane faktem, iż rysowanie w programach graficznych jest o wiele bardziej skomplikowane, trudniejsze, aniżeli rysowanie kredką czy ołówkiem na papierze.

Kierując się znajomością literatury tematu z zakresu pedagogiki i psychologii wiemy, iż harmonijny rozwój dziecka, to rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny. Praca z interaktywną tablicą w naszym przedszkolu przyczynia się wzmacniania tejże harmonijności. Rozwój intelektualny, to wspomniane procesy poznawcze, fizyczny, to: ćwiczenia fizyczne, zabawy ruchowe wykonywane przy użyciu programów, ruch podczas pracy z tablicą, natomiast rozwój emocjonalny to pojawianie się podczas wykonywania zadań pożądanych emocji takich jak np. duma z wykonanego zadania czy też hamowanie np. zniecierpliwienia. Praca w małych zespołach sprzyja również rozwojowi społecznemu. Wzmacnia zachowania społecznie pożądane, uczy rozwiązywania konfliktów i współdziałania w grupie.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu, która wdraża programy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej we właściwy sposób dokonuje doboru treści nauczania i wychowania. Starannie selekcjonuje propozycje programowe i stosuje metody pracy, które rozwijają ciekawość poznawczą dzieci. Istotnym aspektem edukacji z wykorzystaniem środka dydaktycznego w postaci tablicy interaktywnej jest dla nauczycieli w naszej placówce, stworzenie takich warunków każdemu dziecku, które ułatwią mu adaptację do warunków szkolnych i pracę w nowej cyfrowej rzeczywistości, która wkracza we wszystkie dziedziny życia.