tel. +48 784-371-632

Najaktywniejsze Koło TPD Legnica

Rok szkolny 2016/2017 zbliża się ku końcowi. Jest, to czas podsumowań i czas, w którym widoczne stają się efekty naszej całorocznej pracy. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy przyznał nam I miejsce w Konkursie na najaktywniejsze koło TPD, w kategorii Kół działających przy przedszkolach, zarówno miejskich jak i niepublicznych.Pani Alicja Śmigel  otrzymała list pochwalny, za pracę na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w tym za wykonanie wielu projektów graficznych, które przedstawiamy na zdjęciach. Pani Małgorzata Kościelna – nauczyciel i przewodnicząca naszego koła TPD również została uhonorowana dyplomem i książkową publikacją, za trud wniesiony w sprawne i aktywne funkcjonowanie Koła TPD w Przedszkolu Piastów.Jesteśmy nieskromnie dumni ze swoich osiągnięć, na które składała się ciężka praca: nauczycieli, pomocy nauczycieli i całego personelu. Braliśmy udział w konkursach: plastycznych, fotograficznych, przeglądach piosenek, projektowaliśmy butony z okazji imprez i uroczystości . Dzieci z naszego przedszkola uświetniały swoimi występami wiele uroczystości i spotkań na terenie miasta. Każdy udział w konkursach nagradzany był nagrodami w postaci zajmowania poczesnych miejsc i wyróżnień. Nasi mali artyści poprzez swoją działalność artystyczną nie tylko realizowali swoje talenty, ale zyskały umiejętność empatii wobec innego człowieka. Jako personel przedszkola wspomagaliśmy wspólnie z rodzicami wiele akcji charytatywnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, takich jak np. „Uśmiech pod choinkę”, czy akcja „Zajączek”, pomagaliśmy dzieciom, które tego wsparcia w postaci: słodyczy, zabawek potrzebowały. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy włączali się aktywnie w pomoc dla najuboższych. Wielki Polak Jan Paweł II powiedział, że „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez ,to co ma, lecz przez, to czym dzieli się z innymi”.